search back preload
PDF
Skriv ut
E-post

Velkommen til Active Fysioterapi og Manuellterapi as. Hos oss kan du få tilbud om individuell behandling eller trening i gruppe. Vi har fysioterapeuter og manuellterapeuter med lang og bred kompetanse på flere fagfelt. Under har du en oversikt over hvem som jobber hos oss og litt om deres fagområder. Ta gjerne kontakt per telefon hvis du har spørsmål. Vi tar imot pasienter med og uten henvisning fra lege. Velkommen til et hyggelig institutt!

frode Frode Gabrielsen driver generell fysioterapi med hovedvekt på aktiv rehabilitering og veiledning. Behandler/veileder i skadeforebygging for idrettsutøvere lokalt og på toppnivå. Engasjert 50% hos Fønix as i et metodeprosjekt for NAV om livsstilsproblematikk og sykefravær. Etablert Active Idrettsklinikk med Erik og Jarle.
jarleB Jarle Bollerød er fysioterapeut og manuellterapeut, samt har videreutdanning innen kognitiv terapi.
Han ønsker gjennom sitt arbeid å fremme bruken av kunnskapsbasert forskning, som et verktøy for å sikre pasienten den best mulige undersøkelse og behandling.
jarleH Jarle Helgen er utdannet Mensendick-fysioterapeut. Jobber med muskel-skjellet lidelser og har erfaring og interesse innen skulder og idrettsproblematikk. Etablert Active Idrettsklinikk med Frode og Erik. Jobber både på trygderefusjon og helprivat.
erik Erik Roseth er utdannet fysioterapeut og manuellterapeut. Har fordypning og interesse-områder innen idrettsmedisinske skader, trening og rehabilitering. Målet er å kombinere kunnskap, forskning og erfaring med tett oppfølging slik at pasienten får den beste behandling. Etablert Active Idrettsklinikk med Jarle og Frode.
bente Bente Falkanger er utdannet mensendieck-lærer. Videreutdanning i Manuellterapi 1.avd. Pilates utdanning ved Alan-Herdman Studio i London og videreutdanning i Pilates UHM i Oslo Trinn 1 + 2 og Ballklasse. Arbeider med gruppetrening i Pilates og Mensendieck-gymnastikk og individuell behandling av ulike diagnosegrupper ved instituttet.
bente Heidi Nilsen begynte på Active Fysioterapi og Manuellterapi AS høsten 2000. Heidi betjener kontor/ telefon og resepsjon og er som oftest kundenes første møte med instituttet.
henriette Henriette Paulsen er utdannet fysioterapeut. Jobber primært med behandling av barn, men også kvinner med bekkenrelaterte smerter og unge med overvektsproblematikk. Spesialiserer seg i barn og unge. Etablerte Activemamma med Kristin i 2005 og er instruktør. Jobber i tillegg ved barn og kvinne- enheten ved SiV HF.
kristin Kristin Benum Gabrielsen er utdannet fysioterapeut. Hun har trener og instruktørutdanning. Jobber med bekkenrelaterte problemer i svangerskap og etter fødsel og overvektsproblematikk. Spesialiserer seg innen kvinnehelse. Har etablert treningstilbud for mange ulike pasientgrupper. Etablerte Activemamma med Henriette i 2005.
maria Maria Sørum Heimdal er utdannet fysioterapeut. Jobber parallellt i kommunehelsetjenesten og ved Active Fysioterapi og Manuellterapi AS. Maria jobber spesiellt innen kvinnehelse. Hun jobber generellt med fysioterapi for voksne og holder seg faglig oppdatert på området. Holder trening for gravide i basseng for Activemamma. Er i permisjon våren 2013.
 

timeplan_button